Kullstatistik 

Sammanställning

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Djurkullen

f 200713

E:KORAD SPHII Windedos Xante/KORAD SPHI Tillyhills Kämpaglöd

EnsamVarg

H

LinsLus

H

DammRåtta

H

MallGroda

T

DagSlända

T

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Miljökullen
f 200330

E:KORAD SPHIII Stjernborgens Kenzo/BSL1UHP RLD RLDF Tillyhills Sheena Is A Punkrocker


Miljöbov

H

HDA/B ED0

Energitjuv

H

Solcell

H

HDA ED0

Ja/Skott 1

Panta Mera

T

Klimatsmart

T

Återvinna

T

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Färgkullen
f 190810
E:KORAD Sökhl Sökhll Helylles Fabel/BSL1 UHP RLDN RLDF 

Tillyhills Sheena is A Punkrocker

Brun Utan Sol

H

HDB ED0

Ja/skott 2

Nattsvart

H

Ja/skott1

Svart På Vitt

H

HDA ED0 

Rygg ua

Gk anlagsprov vallning

Export Finland

Pripps Blå

H

HDA ED0

Ja /skott 2

1:a pris i startklass pallplats 1

John Silver

H

HDB ED0

Ja /skott1

Rödtjut

T

HDA ED0

Ja skott 2

T-Röd

T

HDA ED0

Så Vitt Jag Vet

T

HDA ED0

Ja/avstår skott (5)

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Förnamnskullen

f 190113

E: KORAD SPHIII Maibe Tails Uno och Mindy (Tillyhills Vildvittra)
Stig åt sidan

H

HDA ED0

 överbett

Spela Allan

H

HDA ED0


Ja/skott 1


Gk anlagsprov patrull

BIR BIG 2 

Mota Olle i grind

H

HDA ED0


Ja/skott 2


Gk doftprov NW1

Kryptochid

Inge Vidare

H

HDB ED0


Ja/skott 1
Sten I Skon

H


Export Danmark

En Lisa för själen

T

HDA ED0


ja/skott 1
BIM på valputställning

Klara Färdiga

T

HDB ED0


Ja/avstår skottSåld med bibehållen avelsrätt

Liv i luckan

T

HDB ED0


Ja/skott 3


Gk doftprov NW1


Vinst-Lotten

T

HDA ED0


Ja/skott 2BIR och BIG 4 valp

Det Vill Jag Lova

T

HDA ED0


Ja/avstår skott
Sanna Mina Ord

T

HDA ED0


Ja/skott 1
Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriö

Off resultat

Övrigt

Spelkullen

f 171113

E:KORAD Ojoys Arran-BH RLDN RLDF Tillyhills Sheena Is A Punkrocker
Sänka Skepp

H

HDA ED0


Ja/skott1Gk MT 2017

Finns I Sjön

H

HDB ED0


Ja/skott1Kryptochid

Hej Knekt

H

HDA ED0


Ja/skott1

gk

KORAD 479p uppfl hkl spår


Svälta Räv

H

HDA ED0


Ja/skott1


LD startklass

Avelsrätt innehas av Tillyhills kennel

Fia Med Knuff

T

HDA ED0


Ja/skott1

gk

Uppfl lk 1 uppflytt hkl spår,KORAD, RLDN

BIR-valp

Plocke Pinn

T

HDA ED0


Ja/skott1


Gk doftprov 

HP på utställning

Vem Där

T

HDA ED0


Ja/skott1

gk

RLDN, godkänt doftprov NW

BIR-valp

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Nummerkullen

f 170313

E: KORAD SoNS G'Outside The Fire - Tillyhills Vildvittra
Noll Noll Sju

H

HD B ED 0

Ua

Ja/skott1

VG offEn på Miljonen

H

HD B ED 0

Ua

Ja/skott2BIR, BIG-R Avelsrätt innehas av Tillyhills Kennel

H Två O

H

HDA ED0

Ua

Bryter, kommer att göra om MHRLDN

HP BIR

Gk doftprov

Moment Tjugotvå

H

HD B ED 0

Ua

Ja/skott1


uppfl lk1


Tjugofyra Karat

H

HD B ED 0

Ua

Ja/skott2Uppfl lkl spår


Tvåhundratrettio Volt

H

HD B ED 0

Ua

Ja/skott1
Noll Koll

T

HD A ED 0

Ua

Ja/skott2


Gk appell spår

BIR-valp

Tre Komma Fjorton

T

HD C ED0

Ua

Ja/skott5


Uppfl lkl spår, uppfl lk1

Ett Ett Två

T

HD B ED 0

Ua

Ja/skott1

Vg+gk exteriörbeskr

LD startklass, uppflyttad lkl spår


Guldtia

T

HD A ED 0

Ua

Ja/skott2


Gk lkl spår

BIR-Valp, BIM-Valp

Ett Kryss Två

T

HD C ED 0

Ua

Ja/skott 5Övrigt

Idiomatiska uttrycks-kull

f 160414 

E: Korad TJh Lp1 LP2 LP3 SELCH SEBCH SESÖCH SESPCH Sugarwinds A True Friend - Korad LP1 Tillyhills Lilith
Rena Rama Rappakaljan

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Vg+gk exteriör

KORAD 434p Uppfl lkl spår 

RLDN

DRH(gk lydnadsprov för draghund)

BIM-valp, bronsplats i SM i barmarksdrag -19

Coola Vippen

H

HD A ED 0


Ett Strå Vassare

H

HD A ED 0


Ja skott 1


Uppfl hkl spår, uppfl lk1 RL1+RL2 (Norge)

Årets bruksaussie och årets lydighetsaussie -19 i Norge! Årets rallylidighetshund og klubbmester i Rally Elit och lydnad1 och d-spår

Med Buller Och Bång

H

HD A ED 0


Ja skott 1


Gk Elitkl spår uppfl lk1

Kastrerad

Rubb Och Stubb

H

HD C ED 0


Ja skott 2I Rödaste Rappet

H

HD B ED 0


Ja skott 1Pricken Över I

T

HD A ED 0


Ja skott 1


Uppflyttad lk2,uppfl Elitkl spår,uppfl hkl sök

Sus Och Dus

T

HD A ED 0


Ja skott 1


uppfl lk1, uppfl hkl spår, 


Frid Och Fröjd

T

HD A ED 0


Ja skott 1


Diplom i NW 1 TSM, uppfl lk1

certifierad vägglusutbildad

Leva Loppan

T

-/-


-

-

-

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Pepp-kull

f 151028 

E:Korad Maibe Tails Epson Gates - Tillyhills Vildvittra
Plattan I Mattan

H

HD A ED 0

  Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD (429p), TJH ptrl


Ge Järnet

H

HD C ED 0

  Ua

Ja skott 1
Kör Bara Kör

H

B/C ED 0

  Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD (476p) Uppfl lk1

Uppfl NW 2 (100p)

Klubbmästare NW -16

Utbildas i specialsök vägglus

Ta Täten

H

HD A ED 0

  Ua

Ja skott 2


Uppflyttad agilitykl II

uppflyttad hoppkl II

DNA-testad MDR1 n/n PRCD/PRA/HC n/n DM bärare MH n/n NCL n/n

Rappa På

T

HD B ED 0

  Ua

Ja skott 1


Uppfl lkl spår, 1:a pris lk1 gk doftprov NW

Plats 3 i Årets klubbmästare Bruks

Kämpaglöd

T

HD B ED 0

Ua 2015

Ua 2020

Ja skott 1

Gk, VG


KORAD 472p uppfl lkl spår gk doftprov NW

MT 2017 270p (av 300)

DM-testad fri, gk eftersökshund åt Missing People

Gott Gry

T

HD A ED 0

  Ua

Ja skott 1


RLDN, RLDF, RLDA agHD1


Heja Heja

T

HD B ED0

  Ua

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Kraftuttryck

f 140612    

E Korad LP1 LP2 LP3 SELCH Real Sugar Inter -Tillyhills Drak-UllaHela kullen fria genom föräldrarna MDR1 PRCD/PRA och HC

Bomber Och Granater

H

HD B ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

Gk MT 2017

Ägs av Sunsilks Kennel

Satan I Gatan

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1


1:a pris lk 1,

gk akl spår

Kastrerad

Tjong I Medaljongen

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk+VG off utst

LP1 LP2 gk Elitklass spår KORAD gk lkl sök

Årets brukshund Tollarps BK -17

Jävlar Anamma

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD, uppfl Elitklass skydd o Elitklass spår certpoäng, LP2, uppfl hoppkl 3+agilitykl 3

Årets Aussie Skydd  2016+2017

Ägs av Lyxlirarens Kennel

Pest Och Pina

T

HD A ED0

Ua

Ja skott 2Ägs av Kennel Real Sugar

Eld Och Lågor

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1


LP1 , gk lkl spår

DNA-test DM fri

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Punk-kull     

f 130527

E Korad Maibe Tails Epson Gates - Korad Tillyhills Beata Stonehill
Anti Cimex

H

HD A ED 0

Ua-13

Ua -17

Ja skott 1

Excellent off utst

KORAD,  IPO1 IPO2 IPO3

BSL1,BSL2, BSL3

LP1, LP2, SÖKH1

Delad förstaplats lk 2 på aussie-SM DNA-testad DM fri ,MDR1 fri

Årets IPO-aussie 2017+2018

Årets BSL-aussie 2017

Black Flag

H

HD A ED 0

ua -19

Ja skott 1

Gk

KORAD, IPO1 och LP1

Årets IPO-aussie 2016

DNA-test MDR1,CEA,DM,NCL6,MH,CMR1,HC, PRA fri på samtliga

Friggin In The Riggin

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk


Asta Kask

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 3
Ebba Grön

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD,

Cert Elitspår, certpoäng Elitsök

uppfl. Lk3

Plats nr 4 på Årets-Sök-Aussie-lista och 21 på Spår-listan 2017

Flogging Molly

T

HD B ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

2xcert i Elitklass spår 1.a-pris i LK1


Sheena is a Punk Rocker

T

HD A ED 0

ua -19

Ja skott 3

gk exteriörutst VG

BSL1 RLDN RLDF UHP BH gk Appellklass spår

Startat IPO1

DNA-testad för HSF4 PRCD/PRA,DM  och HC (fri på samtliga)

Tant Strul

T

HD B ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD

uppfl.lk2,

Gk hkl sök


New York Doll

T

HD B ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD, uppfl hkl spår,

1:a pris lk 1 hoppklass 2 agilitykl2 , RLDN RLDF

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Monster-kull 

f 111209

E:Korad Diamond Bluff Mickey Blue Eyes - Korad Tillyhills Beata Stonehill
Cookie Monster

H

HD B ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD

DNA-test MDR1 PRCD/PRA CEA HC fri på samtliga, 

Lucifer

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Gk

KORAD,Tjänstehund(ptrl)

DNA-testad MDR1 PRCD/PRA CEA HC fri på samtliga

Mr Hyde

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1uppfl lkl spår uppfl lk1

kastrerad

Belsebub

H

HD A ED 0

Ua

Ja skott 2
Monty Python

H


Ua
Export Norge

Drak-Ulla

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 3

Gk


DNA-testad fri MDR1 PRCD/PRA, HC   Mamma till Kraftuttrycks-kullen

Vildvittra

T

HD B ED 0

ua-12

Ua-18

Ja skott 1

utst VG


Mamma till Pepp-kullen och Nummer-kullen DM +/-

Lilith

T

HD A ED 0

Ua

Ja skott 1

Excellent, rec cert

KORAD,LP1

Mamma till Idiomatiska uttryckskullen

Medea

T

HD B ED 0

Ua

Mårran

T

HD A ED 0

Ua

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

4:e kullen

f 110521

E: KORAD LP1 LP 11 SEUCh Chess Player Tarrak

U: Mr Binks Dallas Dhu

Trump Card

H

HD A

ED UA

UA

Ja/skott3


Gk BH-prov

Shaking legs

Holy Smoke

H

HD AB

ED UA

UA

Ja/skott2Avlivad pga hanteringsproblem

Gentle Charm

H

HDC

ED UA

UA
Export Norge

It Takes To Two Tango

H

HD A 

ED UA

UA

Ja/skott5


UHP uppfl lk 1 uppfl lkl spår 

Kastrerad, kraftigt överbett Årets lydnads/bruks/agilityhund Torsås BK -17 Gk eftersökshund åt Missing people

A Real Sugarbabe

T

HD A 

ED UA

UA

Ja/skott1
Oops A Daizy

T

HD D

ED UA

UA

Ja/skott1


RLDN RLDF RLDA RLDM  BSL1 BH

Avlivad pga ryggproblem

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

Skurk-kullen

f 100420

E: KORAD LPI LPII LPIII SE LCH Real Sugar Inter

U: Mr Binks Dallas Dhu
Svarte Petter

H

HD B

ED UA

UARLDN

Kastrerad

Avliden -20

The Riddler

H

HD A

ED UA

UA

Ja/skott1


LP1 LP2 uppfl hkl spår


Mr Freeze

H

HD A

ED UA

UA

Humpty Dumpty

H

HD A

ED UA

UA

Ja/skott1


SEAGCH SEAG(hopp)CH

Årets Agilityaussie 2015+2016+2017

Startat Agility-SM två gånger 2014(oplac) 2015 14;e plats

Don Corleone

H


UA
Avliden i en tragisk olycka vid 10 veckors ålder.

Poison Ivy

T

HD A

ED UA

UA

Ja/skott1


LP1 SVCH


Helvassa GullanUA

Swiss Miss


HD A

ED UA

Ua-10

Ua -18

Ja/skott1


RLDN gk lkl spår 1:a pris i lk 2

Avelstik på Nikkitorpets kennel

DNA-test DM, MDR1, CEA,PRCD,PRA fri på samtliga

Lady The Winter


HD A

ED UA

UA

Ja/skott1


Gk doftprov, uppfl lkl spår


Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

B-kullen

f  090214

E: SUCh KORAD LP1 Mericas You Got It

U: Mr Binks Dallas Dhu
Black Bonzo

H

HDA ED0

ua

Ja/skott1

ja

Korad


Har en valpkull på Chess Player

Ballroom Blitz

H

HDA ED0

ua

Ja/skott1
Basshunter Blitz

H

HDC ED0

ua

Ja/skott1
Beata Stonehill

T

HDA ED0

Ua-09

Ua nov 14

Ja/skott1

ja

Korad

Mamma till 2 kullar hos oss DNA-testad MDR1 PRCD/PRA HSF4, CEA CH fri på samtliga

Billberry Bliss

T

HDA ED0

ua

Ja/skott1

ja


KORAD 462p uppfl hkl spår


Avliden -17

Brownie Bell

T

HDA ED0

ua

Ja/skott1

ja

Korad

Bisquit Blues

T

HDA ED0

ua

Ja/skott1Avliden pga tumörsjukdom 2020

Busy Bewild

T

HDA ED0

ua
avlivad pga tumör i käkbenet

Namn

Kön

Rtg

Ögon

MH

Exteriör

Off resultat

Övrigt

A-kullen

f  070624

E: Real Sugar Pegasus

U: Mr Binks Dallas Dhu
Hot-Spot

H

HDA ED0

uaRLDN


Hot Abbeyhill

T

HDA ED0

ua

Ja/skott1

ck

Uppfl Elitkl lydnad, uppfl Hkl spår


Hoptimus

H

HDB ED0

ua

Ja/skott 5


RLDN RLDF RLDA uppfl lkl sök och Elitklass lydnad

Avlivad pga sociala brister

Hot-Stuff

H

HDA ED0

ua

Ja/skott 2

cert


Död -17 pga akut buk

Hot-Shot

H

HDC ED0

ua

Hot Smoke

H

HDA ED0

ua
Död sept 2020 trol hjärnblödning

Cool Meloodie

T

HDA

ua

Ja/skott 5


pinne i agilityklass1


Cool Fly

T

HDA ED0

uaRLDN,RLDF, gk anlagstest viltspår


Stina Colada

T

HDA ED1/0

ua

Ja/skott 5Död 2020

Red Hot Chili

H

HDA ED0

ua

Ja/skott 2